المجلة الدولية للبحوث الأكاديمية

ISSN:2667-4823

Giriş Yap Üye ol

Wine Symbolism in Sufism Poetry


This study looks into the meaning of wine and the ecstasy of the Sufi poets when using this term. All of this is dealt with through a number of texts of Sufi poets in the Arabic poetry in general, with explanations and analysis to the most important features that distinguish wine poetry in the Sufi poems. The researcher followed the historical and descriptive analytical methodology, dividing the study into several chapters so that the features of the study are clear. The study revealed that Sufism poetry uses wine word in multiple meanings whose purpose is divine love. The Sufism poets have created a set of terms that non-Sufism don’t know. The study recommends a contrast research that compares Wine poetry in Sufism and with love poetry in the pre-Islam Era.


Keywords


Sufism, Wine, Poetry, Symbolism, literature.

Yazar: خالد علي إدريس -
Sayfa Sayısı: 102-114
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijarstudies.2.23407
Tam Metin:
المجلة الدولية للبحوث الأكاديمية
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.