المجلة الدولية للبحوث الأكاديمية

ISSN:2667-4823

Ertuğrul Kemal Eyüboğlu’nun “On Üçüncü Yüzyıldan Günümüze Kadar Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler” Adlı Kitabında İkileme Şeklinde Kullanılan Deyimlerin İncelenmesi


Türkçe, deyimler yönünden oldukça zengin bir dildir. Bu çalışmada Ertuğrul Kemal Eyüboğlunun On Üçüncü Yüzyıldan Günümüze kadar Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler) adlı kitabında ikileme şeklinde kullanılan deyimleri yapı, anlam, ses, kök ve sözdizimi açısından incelenmiştir. Giriş bölümünde ikilemelerin ve deyimlerin tanımı yapılmış, diğer araştırmacıların tanımlarına değinilmiştir. Bu bölümde kitabın önemi ve düzeni ile ilgili bilgiler de verilmiştir. Tezin ana kısmını oluşturan inceleme bölümünde, deyimlerde kullanılan ikilemeler '' yapı, anlam, ses, sözdizimi ve kök bakımından beş ana başlıkta incelenmiştir. Sonuç bölümünde Türkçe ikilemelerden en çok yalın durumunda kullanılan ikilemeler tespit ettik. Ayrıca taranan deyimlerden çıkan ikilemelerin sayısı verilmiştir.


Keywords


Anlam, deyimler, ikilemeler, sözdizimi ve yapı

Author: Suad Mahmood ALWAN
Number of pages: 151-160
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijarstudies.2.23394
Full text:
Paylaş:
المجلة الدولية للبحوث الأكاديمية
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.