المجلة الدولية للبحوث الأكاديمية

ISSN:2667-4823

Giriş Yap Üye ol

Ertuğrul Kemal Eyüboğlu’nun “On Üçüncü Yüzyıldan Günümüze Kadar Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler” Adlı Kitabında İkileme Şeklinde Kullanılan Deyimlerin İncelenmesi


Türkçe, deyimler yönünden oldukça zengin bir dildir. Bu çalışmada Ertuğrul Kemal Eyüboğlunun On Üçüncü Yüzyıldan Günümüze kadar Şiirde ve Halk Dilinde Atasözleri ve Deyimler) adlı kitabında ikileme şeklinde kullanılan deyimleri yapı, anlam, ses, kök ve sözdizimi açısından incelenmiştir. Giriş bölümünde ikilemelerin ve deyimlerin tanımı yapılmış, diğer araştırmacıların tanımlarına değinilmiştir. Bu bölümde kitabın önemi ve düzeni ile ilgili bilgiler de verilmiştir. Tezin ana kısmını oluşturan inceleme bölümünde, deyimlerde kullanılan ikilemeler '' yapı, anlam, ses, sözdizimi ve kök bakımından beş ana başlıkta incelenmiştir. Sonuç bölümünde Türkçe ikilemelerden en çok yalın durumunda kullanılan ikilemeler tespit ettik. Ayrıca taranan deyimlerden çıkan ikilemelerin sayısı verilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Anlam, deyimler, ikilemeler, sözdizimi ve yapı

Yazar: Suad Mahmood ALWAN -
Sayfa Sayısı: 151-160
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijarstudies.2.23394
Tam Metin:
المجلة الدولية للبحوث الأكاديمية
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.