المجلة الدولية للبحوث الأكاديمية

ISSN:2667-4823

Amaç ve Kapsam


Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi

المجلة الدولية للبحوث الأكاديمية

International Journal of Academic Researchs Studies

ijar studies;

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi), ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin tüm alanlarında (tarih, hukuk, ilahiyat, felsefe, sosyoloji, psikoloji, edebiyat, sanat, antropoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vs.) bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi); sosyal, beşeri ve fen bilimlerinin tüm alanlarında kendisine müracaat edilen nitelikli bir başvuru kaynağı olmayı hedeflemektedir.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi) özellikle sosyal ve beşeri bilimler alanlarında nitelikli çalışmaların uluslararası bilim dünyasına kazandırılmasını amaçlanmaktadır.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi), akademisyenlerin ve araştırmacıların ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem içerisinde akademik yazılarla okuyucuları buluşturmayı amaçlamaktadır.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi), Açık Erişim Sistemi  (Open Access System) ile daha fazla veri tabanı ve indekslerde yer almayı, yayınlanan çalışmaların görünürlüğünü artırmayı ve yayınlanan çalışmaların akademik amaçlarına ulaşması hedeflenmektedir.

المجلة الدولية للبحوث الأكاديمية
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.