المجلة الدولية للبحوث الأكاديمية

ISSN:2667-4823

Hakkımızda


 

Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi

المجلة الدولية للبحوث الأكاديمية

International Journal of Academic Researchs Studies

ijar studies;

Ø  IJAR Studies (ISSN: ), 2018 yılında yayın hayatına başlamıştır.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi); Akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı çalışmaların elektronik ortamda yayınlandığı bir dergidir.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi); Yayınlanacak olan özel sayıların dışında Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı çıkarmaktadır.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi)Çıkartılacak olan özel sayılarda bölüm editörlüğü uygulaması bulunmaktadır.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi); Antropoloji, Arkeoloji, Filoloji, Arap Dili ve Belagatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Dinler Tarihi, Sanat Tarihi, Halk Bilimleri, Kültür Tarihi, Dinler Arası İlişkiler, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Felsefe ve Din Bilimleri, Felsefe Tarihi, Hadis, İslam Felsefesi, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, İslam Tarihi ve Sanatları, Dini Musikisi, Türk-İslam Edebiyatı, Türk İslam Sanatları Tarihi, Kelam, Mantık, Tasavvuf, Tefsir, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Beşeri Bilimler, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbilim, Din Bilimleri, Din Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Felsefe, Finans, Gazetecilik, Medya, Güzel Sanatlar, Halkla İlişkiler, Hukuk, İktisat, İşletme, Temel Eğitim, Özel Eğitim, Yüksek Öğretim, Kadın Araştırmaları, Kamu Yönetimi, Kütüphanecilik, Maliye, Müze Çalışmaları, Müzik, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Psikoloji, Resim, Sağlık Bilimleri, Sinema-TV, Siyasal Bilimler, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Spor Bilimi ve Eğitimi, Tarih, Turizm Çalışmaları, Türk Halk Bilimi, Türkçe Eğitimi, Bilişim Teknolojileri, İktisadi ve İdari Bilimler ve Sosyal, Beşeri, Fen ve Sağlık Bilimlerinin tüm alanlarında akademik çalışmaları kabul etmektedir.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi); SOBİAD tarafından indexlenmektedir.

 

المجلة الدولية للبحوث الأكاديمية
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.