المجلة الدولية للبحوث الأكاديمية

ISSN:2667-4823

Yazım ve Yayın İlkeleri


Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi

المجلة الدولية للبحوث الأكاديمية

International Journal of Academic Researchs Studies

ijar studies;

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi), uluslararası hakemli bir dergidir. Özel sayılar dışında Haziran,  Aralık aylarında yayınlanır.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi) , sosyal, beşeri, fen, sağlık ve spor bilimler kapsamına giren özgün çalışma, çeviri, araştırma notu, kitap ve tez değerlendirmesi, tanıtım, edisyon kritik, sadeleştirme ve benzeri çalışmalar yayımlanır.

Ø  Yayınlanması talep edilen yazının IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi) sistemine yüklenmesi, başvuru olarak kabul edilmektedir. Gönderilen yazıların daha önce başka bir dergide yayınlanmaması veya hâlihazırda herhangi bir derginin hakem sürecinde bulunmuyor olması gerekmektedir.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi), yayınlanan yazılar için telif ücreti ödenmez. Bununla birlikte yazıların sisteme yüklenmesiyle, yazıyla ilgili telif hakları da IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi) ’e devredilmiş olur.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi)’te yayınlanan yazıların bilimsel ve yasal tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların gerek içerik gerekse fikri açıdan merkeze aldığı konular yazarın akademik tutumu ve bireysel görüşü ile ilgilidir. IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi) yayın politikaları ile ilişkilendirilemez.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi), Derginin yayın dili Türkçe, Arapça, İngilizce, Farsça, Almanca, Rusça, İtalyanca, İspanyolca ve Fransızcadır. Bunun dışındaki dillerde gönderilen yazılar da Yayın Kurulu’nun onayı ile IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi) Dergisi’ne ait sayılarda yer alabilir.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi) makale sistemine yüklenen ilk dosyalarda yazarların adı-soyadı ve kurum bilgilerinin yer almaması gerekmektedir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin son halinde ise ad-soyad, kurum bilgileri, e-mail Resarcher ID ve Orcid ID numaraları bulunmalıdır.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi) Yazıların Türkçe, İngilizce ve Arapça başlıklara, yine bu dillerde 150 ile 200 kelimeden oluşan Arapça ve/veya İngilizce özetlere ve 5-8 kelimeden oluşan anahtar kelimelere sahip olması gerekmektedir. Anahtar kelimelerde her kelime büyük harfle başlamalı ve virgülle ayrılmalıdır.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi) yayınlanacak yazılar en fazla 9000 kelime civarında olmalıdır. Gönderilen yazının hacminin bu üst sınırı aşması durumunda, Yayın Kurulu’nun vereceği karar geçerlidir.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi) İmla ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Uluslararası standartlar esas alınmalıdır.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi) yapılan alıntılar, eğer dört satırdan azsa, metin içerisinde çift tırnak içerisinde verilmelidir. Fakat yapılan alıntı, metin içerisinde dört satırdan fazla yer kaplıyorsa, söz konusu alıntı, normal paragraf satırının iki tab içerisinde olacak şekilde sağa kaydırılmalı ve normal metin puntosundan bir punto küçük yazılmalıdır. Bu tür alıntılarda tırnak işareti kullanılmamalıdır.

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi) yazılar MS Word programında A4 boyutunda APA sistemi kullanılarak hazırlanmalıdır. Kullanılan kaynaklar dışında yapılan açıklamalar ve ayrıntı bilgiler ise dipnotta yer almalıdır.  

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi) sayfa ölçüsü, yazı karakteri, satır aralığı ve paragraf aralığı şu şekilde olmalıdır: Üst: 5,4 cm; Sol: 4,5 cm; Alt: 5,4 cm; Sağ: 4,5 cm; Karakter: Palatino Linotype (Ana metin: 10; dipnot: 8 punto); Satır aralığı: Tam, Değer: 14 nk; Paragraf aralığı: önce: 0 nk; sonra: 3 nk; Arapça metinlerde Simplified Arabic yazı tipi kullanılmalıdır.

 

Ø  IJAR Studies (Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi)’te atıf yapılan kaynaklar metin içerisinde ve kaynakçada aşağıdaki usule göre yapılmalıdır:

Kitap

ü  Metin İçerisinde: (Eco, 2018, s. 144)

ü  Kaynakçada: Eco, Umberto, Antik Yakındoğu, çev. Leyla Tonguç, Alfa Yayınları, İstanbul 2018.

Çift Yazarlı Kitap

ü  Metin İçerisinde: (Ritzer, Stepnisky, 2018, s. 138)

ü  Kaynakçada: Ritzer, George ve Jeffrey Stepnisky, Modern Sosyoloji Kuramları, çev. Himmet Hülür, De Ki Basım Yayım, Ankara 2018.

Kitap Bölümü

ü  Metin İçerisinde: (Freudenthal, 2011, s. 82)

ü  Kaynakçada: Freudenthal, Gad. “Arabic and Latin Cultures as Resources for the Hebrew Translation Movement,” Gad Freudenthal (ed.), Science in Medieval Jewish Cultures, Cambridge University Press, Cambridge 2011, ss.74-105.

Makale

ü  Metin İçerisinde: (Uçar, Akkuş, 2018, s. 14)

ü  Kaynakçada: Uçar, Ramazan ve Halil İbrahim Akkuş, “Türk Toplumunun Dindarlık Yönelimine Cinsiyet ve Yaş Eksenli Bir Bakış”, Toplum Bilimleri Dergisi, 12/23, 2018, ss. 7-22.

Tezler

ü  Metin İçerisinde: (Karataş, 2012, s. 48)

ü  Kaynakçada: Karataş, Hüsamettin, Nichiren Budizmi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2012.

Ansiklopedi Maddesi

ü  Metin İçerisinde: (Harman, 2002, 26, s. 325-326)

ü  Kaynakçada: Harman, Ömer Faruk, “Kudüs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 26, İstanbul 2002, ss. 323-327.

Kur’an-ı Kerim ve Kutsal Kitap

ü  Kur’an-ı Kerim: (Bakara, 2/10-11)

ü  Kutsal Kitap: (Mısırdan Çıkış, 7:14-25)

İnternet Adresleri

ü  Metin İçerisinde: (Web Adresi: 1)

ü  Kaynakçada: Web Adresi 1: http://tubaked.tuba.gov.tr/index.php/tubaked/article/view/328 (Erişim Tarihi: 16.12.2018)

المجلة الدولية للبحوث الأكاديمية
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.